Over ons

ABNI

ABNI

Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut

beogende instelling (Anbi), hetgeen betekent dat uw giften, bijdragen e.d. voor de inkomstenbelasting voor u aftrekbaar kunnen zijn.

Naam ANBI: Stichting ProKite

Adres: Doniastraat 28

Postcode: 8754 EK

Plaats: Makkum
 

Telefoonnummer

K.v.K. nummer: 68200005

RSIN/Fiscaal nummer: 857341662


Website: www.prokite.nl
 

Bestuurders

Voorzitter: Robert Wolfs

Penningmeester: Klaas Einte Adema

Secretaris: Koen van Bolhuis

Algemene Gegevens
Bereidsplan

De coördinatie en uitvoering van het plan en de projecten ligt bij de stichting Prokite. Tevens faciliteert Prokite activiteiten van andere organisaties die aansluiten op de focuspunten van de stichting. Er zal een team van vrijwilligers worden samengesteld, onder meer uit ouders die actief zijn in de sport om met de stichting de projecten te ondersteunen, te begeleiden en uit te voeren.

Daarnaast krijgen we hulp van professionele kitesurfers, merken en deskundigen die zich willen inzetten voor de Stichting!

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Prokite krijgen geen beloning of

vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten is wel mogelijk. Uitgeoefende activiteiten

Verslagen van uitgevoerde activiteiten zijn te vinden op de website www.stichtingprokite.nl

Financiële verantwoording

Zodra de financiële gegevens van het eerste boekjaar bekend zijn zullen deze hier gepubliceerd worden.

Fondsenwerving

De stichting verwerft haar middelen door:

- Subsidies

- Giften en donaties

- Partners

Grote kop